македонски
english
русски
 
 
 
 
 
 
Контакт информации
ПАНОВА
Адвокатска Канцеларија и Патент Биро

Владимир Комаров бр.1А/4-20, 1000 Скопје,
Република Македонија

Телефон:
+ 389 2 309 18 36
+ 389 2 309 18 37
+ 389 2 309 18 38
Факс:
+ 389 2 308 62 11
Е-адреса:
panova@panova.com.mk

на веб страницата на адвокатската канцеларија - ПАНОВА

За поедноставување на комуникацијата, ја изработивме оваа веб страница на која најбрзо и наједноставно можеме да ги поделиме информациите со сите наши клиенти, соработници како и интересенти за нашата дејност.

Ви благодариме на Вашиот интерес, се надеваме на плодна соработка.Основач на Адвокатска Канцеларија и Патент Биро ПАНОВА е
Билјана ПАНОВА - Адвокат.


Соработката со Адвокатска канцеларија ПАНОВА, е услов за добивање брза, целосна адвокатска услуга во многу области на практика, вклучувајќи професионални консултантски услуги и претставување.

Адвокатската канцеларија е во постојан процес на зголемување на човечките ресурси: бројот на адвокати, експерти од разни области и адвокатски приправници.


 
 
© 2005 Адвокатска Канцеларија и Патент Биро ПАНОВА, Сите права се задржани :: Правни напомени